• ศุกร์. ก.ค. 12th, 2024

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หน้าแรก

  • Home
  • หน้าแรก

คณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง
1 นายสังคม กีดกัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายสำลี บุญสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3 จ.ส.อ.ปวริศร์ มุสิกา ผู้แทนครู กรรมการ
4 นายวสันต์ อุตต์ทอง ผู้แทนชุมชน กรรมการ
5 นายสังวาล สุภสร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6 นายทวี แก้วสิงห์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
7 นายจินดา จรูญภักดิ์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
8 พระครูวิจิตรธรรมวาปี ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9 นายทวีชัย สินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กรรมการและเลขานุการ

 

.

คุณอาจพลาดไป

 

Facebook Comments